Kopuur

Kopuur

Van generatie op generatie, voor de nieuwe generatie

We weten dat de wereldwijde kopervoorraad tegen 2050 zo goed als uitgeput zal zijn, maar ondertussen blijft de vraag naar koper stijgen. Daarom recycleert AZ Kabel het koper dat al in omloop is, maar op de afvalberg zou terechtkomen. Dat proces pakt het bedrijf zo klimaatneutraal mogelijk aan. Op die manier krijg je proper koper én een schoon geweten in return. 

Daarom kwam de vraag van AZ Kabel om dit mooie verhaal beter naar buiten te brengen. Meer bepaald om het bedrijf in the picture te zetten als betrouwbare en milieuvriendelijke partner! 

Strategie

Net zoals het koper werd ook de oude naam gerecycleerd. AZ Kabel werd omgevormd naar Kopuur, puur koper. Na die eerste stap volgden intensieve workshops met de klant om een concreet actieplan uit te werken.

kopuur huisstijl facturatiepapier
kopuur beelden website 1719999798
kopuur beelden website 02 1720089800
kopuur beelden website3 1719999798
kopuur laptop 01 1720000211

Awareness

Eerst en vooral werd de naamsverandering van AZ Kabel naar Kopuur aangekondigd met een animatie op sociale media. Tegelijkertijd zetten we nog eens de kerngedachte in de kijker: Kopuur recycleert elektriciteitskabels tot puur koper. 

kopuur container 01

Contentmarketing

Ondertussen werd er relevante en waardevolle content gecreëerd zoals blogposts, whitepapers en case studies. Die benadrukken het recycleren van de kabels en de positieve impact op het milieu. Deze content werd stelselmatig verspreid via de website, sociale media als LinkedIn en e-mailnieuwsbrieven. 

kopuur beelden website 01 1720089800

Visibiliteit

De nieuwe branding rond Kopuur werd vervolgens ook toegepast op de fysieke site. Onder andere de kleren van het personeel, de vlaggen en het machinepark werden opgefrist. 

kopuur beelden website 1720001065
kopuur beelden website 03 min

Growth

Om de nieuwe naam en branding officieel voor te stellen, werd er een evenement op poten gezet. Er waren ‘open days’ in het bedrijf met twee doelstellingen. Ten eerste om de klanten te informeren en ten tweede om aan employer branding te doen. Daarnaast was er ook nog een Kopuur koffie-toer bij de klanten als blijk van waardering want #kopuurcares. 

Bekijk
Versleep